DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Tin tức

Tháng Sáu

6

Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Tháng Sáu

20

Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Tháng Năm

12

Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Tháng Tư

25

Hội thảo “Giới thiệu nhóm giải pháp xây dựng mới”

Chia sẻ thông tin về gói giải pháp công nghệ XD mới với các nhà đầu tư thông qua Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (tên giao dịch IDT International JSC, gọi tắt là IDT)

Xem tiếp
Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Tháng Một

22

Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Tháng Một

17

Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Tháng Mười Hai

17

Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Tháng Chín

29

Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Tháng Tám

22

Thi công móng Top-base nhà cao tầng

Hoàn thành giai đoạn thi công gia cố nền móng Top-Base cho tòa nhà cao tầng tại Vinh, Nghệ An  

Xem tiếp
Page 1 of 5 1 2 3 4 5

Tháng Bảy

16

Page 1 of 5 1 2 3 4 5