DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hội thảo, quảng bá, truyền thông

Tháng Năm

12

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đến làm việc và thăm công trình


resized_FullSizeRender resized_IMG_1470

 

resized_20150509_Picture 3

Trở về trang trước