DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Tháng Chín

12

Tuyển dụng

 

 

Kính gửi các Ứng viên,

Công ty VITEC luôn luôn chào mừng tất cả các ứng viên quan tâm và ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng của chúng tôi.

Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ Phòng Hành chính- Nhân sự.

Sđt: 043.6686869

Trân trọng cảm ơn

Phòng Hành chính- Nhân sự

Công ty VITEC