DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Film công nghệ

Tháng Một

16

Mái và bao che Sân vận động Jean Bouin Stadium Paris bằng các tấm Panel UHPC

Mái và bao che Sân vận động Jean Bouin Stadium Paris bằng các tấm Panel UHPC

Việt Nam hoàn toàn có thể triển khai các dự án tương tự vì đã làm chủ hoàn toàn công nghệ này

Trở về trang trước