DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Chuyển giao công nghệ

Tháng Mười Hai

17

Lễ ký kết chuyển giao gói giải pháp công nghệ xây dựng mới giữa ông Đỗ Đức Thắng với c.ty ĐT XD công nghệ cao VITC

 

1483369_627229787389226_3958308425338445682_n 1920460_627235610721977_4152174175209258603_n 1982105_627234017388803_4371418711114822777_n 10352374_438043546349806_5223284030308705891_n 10432115_627233567388848_6057913605376313161_n 10675644_438043529683141_4775356904257601982_n 10676221_438043616349799_3614011801823131123_n 10846255_627233197388885_8335290152984143040_n 10849723_627196837392521_8202912241660852492_n

Trở về trang trước