DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hội thảo, quảng bá, truyền thông

Tháng Một

17

P.Thủ Tướng, P. Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng XD đến thăm sản phẩm của Vitec

resized_666

 

IMGL9953

resized_555

Trở về trang trước