DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hợp tác trong nước và quốc tế

Tháng Bảy

16

Hình ảnh đoàn Bộ KHCN và cty Fujita, Daiwa thăm quan công trình sử dụng công nghệ XD mới

resized_1

resized_2

resized_3

resized_4

resized_5

Trở về trang trước