TƯ VẤN THIẾT KẾ

Lĩnh vực tư vấn thiết kế được VITEC phát triển độc lập ngay từ những ngày đầu thành lập. Với đội ngũ lãnh đạo đều là những kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu là giảng viên cao cấp được đào tạo chuyện sâu ở nước ngoài, những công trình VITEC tham gia tư vấn thiết kế đều thể hiện tính thẩm mỹ và ứng dụng cao.

Sau gần 20 năm tích lũy kinh nghiệm, hiện nay chúng tôi đã làm chủ một gói các công nghệ xây dựng hiện đại:

  • Phần ngầm: Móng Topbase, móng bè cọc làm việc đồng thời.
  • Phần cột: Cột BTCT truyền thống, cột liên hợp CFT
  • Phần sàn: Sàn bóng (Bubbledeck, Adeck, Cdeck); Sàn hộp (Uboot, Sbox, Tbox, Nevo); Sàn ứng lực trước và các loại sàn Cdeck công nghiệp.

 

Với các công nghệ xây dựng tiên tiến, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau:

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC