TƯ VẤN GIÁM SÁT

Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn được một đơn vị thiết kế kiến trúc giỏi, một đơn vị thi công tốt thì bên cạnh đó không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan trọng của đơn vị tư vấn giám sát. Như vậy, vai trò của tư vấn giám sát xây dựng là:

    1.  Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế.
    2.  Phát hiện, xử lý các chi tiết công trình mà nhà thầu và chủ đầu tư không rõ.
    3.  Hỗ trợ Chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xử lý các sai sót tại hiện trường.

XEM THÊM CÁC DỊCH VỤ KHÁC