DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Tin tức

Tháng Chín

18

Xử lý hành vi xây dựng sai phép

Câu hỏi của bạn Vũ Hồng Thuấn (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tại hòm thư vuhongthuan@yahoo.com.vn hỏi :
Ông Vũ Hồng Thuấn (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phản ánh: Điều 13 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ quy định biện pháp xử lý công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng là lập biên bản ngừng thi công xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình.Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có một số trường hợp xây dựng sai so với giấy phép được cấp (tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao…), nhưng xem xét vẫn phù hợp với quy hoạch của khu vực, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Ông Thuấn hỏi, những trường hợp này có thể xử phạt và cấp giấy phép xây dựng để hợp thức hóa lại không?

Xử lý những sai phạm trong khi xây dựng

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:Theo Điều 13 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, thì khi phát hiện hành vi xây dựng sai phép, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công, tự phá dỡ phần công trình sai nội dung giấy phép.

Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình vi phạm thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm.

Việc cho phép làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tối đa trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng chỉ áp dụng đối với chủ đầu tư xây dựng không phép trong các trường hợp:

– Công trình xây dựng phù hợp vị trí quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Công trình xây dựng trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, phù hợp với quy hoạch xây dựng;

– Xây dựng mới trên nền nhà cũ hoặc cải tạo nhà đang ở phù hợp quy hoạch xây dựng;

– Công trình xây dựng trên đất có đủ điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

www.moc.gov.vn

Trở về trang trước