DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

18

Trường Bill Gate, Linh Đàm

Công trình: Trường tiểu học, THCS và PTTH Thăng Long

Địa điểm: Lô X1, Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô công trình: 4 khôi 6-9 tầng
Thời gian thi công: 2009-2010

Chủ đầu tư: Tập đoàn Bảo Phát Việt Nam

Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck
Trường học Bill Gate được xây dựng bằng công nghệ nền móng To-Base, sàn rỗng C-deck

Trở về trang trước