DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Sáu

13

Tòa nhà Vũ Thủy – Bắc Ninh

resized_thuy copy

 

Hoàn thành nhanh chóng việc thi công gia cố nền móng Top-Base

1 2 3 4

 

DSC03764(1) IMG_0182 IMG_0186 IMG_0211 IMG_20140718_143753

 

01 copy 03 copy 09 copy

 

resized_IMG_0531 (1)

Trở về trang trước