DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

17

Tòa nhà VNPT – Bắc Ninh

 

Công trình: Trung tâm điều hành viễn thông, tin học và chăm sóc khách hàng tại thành phố Bắc Ninh

Địa điểm:

Quy mô công trình: Tòa nhà cao 16 tầng
Thời gian thi công: 2011-2012

Chủ đầu tư: Liên danh Constrexim + 4 (đứng đầu là Tổng công ty Xây dựng và Thương mại Việt Nam )

Các công nghệ được sử dụng: C-Deck
resized_3123131

Trở về trang trước