DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

17

Tòa nhà South Building

 

 Công trình: Hà Đô South Building

 Địa điểm: 60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

 Quy mô công trình: 02 tầng hầm, 13 tầng nổi, 17.000m2

 Thời gian thi công: 2010-2011

 Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô

 Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

 

Trở về trang trước