DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

17

Tổ hợp Long Thành Plaza

 

Công trình: Khu phức hợp Long Thanh Plaza

Địa điểm: Phước Hải, huyện Long Thành, Đồng Nai
Quy mô công trình: Tổ hợp 19 tầng, tổng diện tích 95.285m2
Thời gian thi công: 2011-2012

Chủ đầu tư: Liên hiệp Hợp tác xã Dịch Vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop)

Các công nghệ được sử dụng: C-Deck

Tổ hợp Long Thành được xâu dựng theo công nghệ sàn rỗng C-Deck

Tổ hợp Long Thành được xâu dựng theo công nghệ sàn rỗng C-Deck (1)

Tổ hợp Long Thành được xâu dựng theo công nghệ sàn rỗng C-Deck (2)

Tổ hợp Long Thành được xâu dựng theo công nghệ sàn rỗng C-Deck (3)

Trở về trang trước