DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Hai

12

Thời gian thi công kỷ lục

Công trình 133 Khâm Thiên, HN có quy mô 6 tầng, diện tích 60m2/1 sàn, được áp dụng các công nghệ XD mới như móng Top-Base, sàn C-Deck… Thời gian thi công toàn bộ phần kết cấu như móng, cột, sàn… trong 35 ngày.

resized_2

1 2

 

resized_DSCN0121

Trở về trang trước