DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Tám

29

Siêu thị Victory Thái bình

Hoàn thành giai đoạn 1 thi công Top-Base cho công trình 11666069_534242293396597_9100587302971259177_n resized_DSC_0070 resized_DSC_0075_1 resized_DSC_0076_1 resized_DSC_0077_1 VAT TU VICTORY TB DSC_0063 DSC_0066 DSC_0071 resized_IMG_3066 resized_IMG_3069

 

01

02

04

05

01

02

03

02 03

15 57

Trở về trang trước