DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Hai

10

Nhà để xe cao tầng Transerco

Công trình: Nhà để xe cao tầng Transceco

Địa điểm: Số 315 đường Trường Chinh – P.Khương Mai – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Quy mô công trình: 9 tầng, tổng diện tích sàn 31.000m2 (Bước cột 10m-14m)

Thời gian thi công: 2011-2012

Chủ đầu tư: Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco)

Các công nghệ được sử dụng: C-Deck

315

Trở về trang trước