DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

18

Khu du lịch Hòn dáu

 

Công trình: Khu du lịch Quốc tế Hòn Dấu

Địa điểm: Khu 3 – Phường Vạn Hương – Quận Đồ Sơn – TP.Hải Phòng

Quy mô công trình: Nhà điều hành, 4 khối khách sạn 5-7 tầng
Thời gian thi công: 2010-1012

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ HÒN DẤU

Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

Khu du lịch Hòn Dáu được xây dựng bằng công nghệ nền móng Top-Base , công nghệ sàn rồng C-Deck

Trở về trang trước