DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

18

Khách sạn Phù Đổng

Công trình: Khách sạn Phù Đổng

Địa điểm: Số 68 Dương Đình Nghệ – Phường Đông Thọ – TP Thanh Hóa

Quy mô công trình: Cao 12 tầng
Thời gian thi công: 2010-2011

Chủ đầu tư: Công ty CP Phù Đổng

Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck
Khách sạn Phù Đổng được xây dụng theo công nghệ sàn rỗng C-Deck

Trở về trang trước