DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

18

Khách sạn An Thịnh Hòa Bình

 

Công trình: Khách sạn An Thịnh Hoà Bình

Địa điểm: Khu cảng nghiêng, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình

Quy mô công trình: Khách sạn 4 sao, 120 phòng

Thời gian thi công: 2011 – 2012

Chủ đầu tư: Công ty BĐS An Thịnh Hoà Bình

Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

Khách sạn An Bình được xây dựng theo công nghệ nền móng Top-Base

Trở về trang trước