DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

18

Giảng đường chùa Lân, Yên Tử

 

Công trình: Giảng đường thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Địa điểm: Yên Tử, Quảng Ninh

Quy mô công trình:
Thời gian thi công: 2010

Các công nghệ được sử dụng: sàn C-Deck

Giảng đường Chùa Lân -  được xây dựng công nghệ sàn C-Deck

Trở về trang trước