DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

17

Chung cư xã hội Teco miền Trung

Công trình: KHU DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI HƯNG LỘC

Địa điểm: Xã Hưng Lộc – Tp. Vinh – Nghệ An

Quy mô công trình: Cao 12 tầng

Thời gian thi công: 2010-2011

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tecco Miền Trung

Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

Chung cư TEco miền trung sử dụng công nghệ sàn rỗng C-Deck

Trở về trang trước