DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

18

Chung cư Tầm nhìn xanh

 

Công trình: Chung cư Tầm nhìn xanh (Green View Tower)

Địa điểm: Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quy mô công trình: Cao 16 tầng
Thời gian thi công: 2010-2012

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới (Tecco)

Các công nghệ được sử dụng: C-Deck

Chung cư tầm nhìn xanh được xây dựng theo công nghệ sàn rỗng C-Deck

Trở về trang trước