DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

18

Chung cư cán bộ chiến sỹ CA Hoàng Mai

 

Công trình: Chung cư cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa điểm: Quận Hoàng mai, Hà Nội

Quy mô công trình: Hai khối 16 tầng
Thời gian thi công: 2011

Chủ đầu tư: Công ty CP tập đoàn Hoàng Hà

Các công nghệ được sử dụng: C-Deck

Chung cư cho cán bộ chiến sĩ Hoàng Mai được xây dựng bằng công nghệ sàn rỗng C-Deck

Chung cư cho cán bộ chiến sĩ Hoàng Mai được xây dựng bằng công nghệ sàn rỗng C-Deck (1)

Trở về trang trước