DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Chín

17

Chung cư Cẩm Bình – Quảng Ninh

Công trình: Khu Chung Cư Cao Tầng Cẩm Bình

Địa điểm: Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Quy mô công trình: 3 khối 12 tầng
Thời gian thi công: 2011-2012
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây Dựng và Phát triển Đô thị Miền Đông
Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

Chung cư Cảm bình được xây dựng bằng công nghệ sàn rỗng C-Deck, móng Top-base

 

Trở về trang trước