DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Thông tin dự án

Tháng Năm

3

96A Đặng Thai Mai, Tây Hồ, HN

01 02 03 04 05 06 1 2 3 4 5 012 12285744_544087025744500_1363699543_n

Trở về trang trước