DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Văn hóa công ty

Tháng Một

19

Thành lập Đội Văn nghệ Công ty TADITS

Vào những ngày đầu tháng 2 năm 2012, đội Văn nghệ Công ty TADITS được thành lập để biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cty. Dưới đây là một vài hình ảnh về buổi biểu diễn của đội Văn nghệ

Đội văn nghệ của công ty TADITS vừa được thành lập

Đội văn nghệ của công ty TADITS vừa được thành lập (1)

Đội văn nghệ của công ty TADITS vừa được thành lập (3)

Đội văn nghệ của công ty TADITS vừa được thành lập (4)

Trở về trang trước