DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Văn hóa công ty

Tháng Ba

20

Tham quan Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (Xuân 2011)

Ngày 11 tháng 03 năm 2011, Công đoàn Công ty TADITS tổ chức chuyến thăm quan , lễ phật đầu xuân cho toàn thể cán bộ Công ty TADITS. Tại đây, đoàn đã đến dâng hương tại Thiền viện trúc lâm Yên tử và thăm quan Công trường Giảng đường Chùa Lân. Đây là công trình sử dụng Công nghệ sàn bóng C-Deck của TADITS, vượt nhịp lớn nhất là 21,6m. Đây là công trình có nhịp vượt lớn nhất Việt nam mà không cần dùng Cáp Dự ứng lực.

TADITS tham quan Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (Xuân 2011) (1)TADITS tham quan Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (Xuân 2011) (2)TADITS tham quan Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (Xuân 2011) (4)TADITS tham quan Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (Xuân 2011) (5)TADITS tham quan Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (Xuân 2011) (6)TADITS tham quan Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (Xuân 2011) (7)TADITS tham quan Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (Xuân 2011) (8)TADITS tham quan Chùa Lân, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (Xuân 2011) (9)

Trở về trang trước