DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Văn hóa công ty

Tháng Hai

11

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập TADITS

Ngày 11 tháng 02 năm 2012, Công ty Cổ phần TADITS Việt nam (Công ty TADITS) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2002 – 2012), đánh dấu bước phát triển vượt bậc và vươn tới những tầm cao mới của một doanh nghiệp mang sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghệ Xây dựng.

Trong những ngày tháng đặc biệt này, Công ty TADITS đã và đang khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện bốn mục tiêu chiến lược đặt ra cho TADITS là trở thành một công ty hang đầu về phát triển công nghệ mới ở Việt Nam, thông qua việc phát minh và sở hữu các công nghệ tiên tiến sẽ chuyển giao công nghệ, liên kết với đối tác để phát triển mạng lưới chuyên môn nhằm đưa các sản phẩm mới công nghệ mới lan tỏa mạnh mẽ hơn mạng lại lợi ích thiết thực cho đất nước . Bên cạnh đó, TADITS cũng không ngừng đầu tư mở rộng tìm kiếm thị trường và đối tác ở nước ngoài nhằm quảng bá Công nghệ Xây dựng của Việt Nam tới bạn bè thế giới cũng như gia tăng lợi nhuận Kinh doanh.

Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty TADITS với nhiều hoạt động ý nghĩa (1)

 

Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty TADITS với nhiều hoạt động ý nghĩa (2)

 

Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty TADITS với nhiều hoạt động ý nghĩa (3)

Đội văn nghệ của công ty TADITS vừa được thành lập (3)

Trở về trang trước