DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Văn hóa công ty

Tháng Bảy

13

Kỳ nghỉ 2015 Đà Nẵng

1 2 4 11017483_624950394275215_5882002842247539592_n 11760093_624950410941880_8468341685481351881_n

Trở về trang trước