DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Văn hóa công ty

Tháng Bảy

19

Du lịch Đà Nẵng 2011

Từ ngày 02 đến 06 tháng 07 năm 2011, Công ty VITEC thăm quan và nghỉ mát tại Thành phố Đà Nẵng.

Trở về trang trước