DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Văn hóa công ty

Tháng Năm

19

Câu lạc Bộ Bóng đá- VITEC FC

Trung tuần tháng 05 năm 2012, CLB bóng đá VITEC – VITEC FC đã được thành lập. CLB là sơn chơi rèn luyện thể thao, tăng cường sức khỏe cho nhân viên toàn Công ty sau những giờ làm việc căng thẳng mệt nhọc.

Trở về trang trước