DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hội thảo, quảng bá, truyền thông

Tháng Chín

20

Thành lập “Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam- VCA”

1231681_350387838428633_1227676286_n

ông Đỗ Đức Thắng – người ngồi  đầu tiên từ bên trái sang

được bầu làm phó chủ tịch VCA

Ngày 14-9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc thành lập “Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam”. Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động theo điều lệ hoạt động của hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 20-6-2013. Dự đại hội có 180 đại biểu triệu tập thay mặt cho gần 700 đơn vị, tổ chức, cá nhân lao động sáng tạo trên cả nước đăng ký tham gia Hiệp hội.

VCA ra mat

Ban chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên của VCA ra mắt đại hội

Sau một ngày làm việc, đại hội đã hoàn tất việc bầu ban chấp hành cũng như thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội nhiệm kỳ thứ nhất.

Ông Đỗ Đức Thắng – chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vitec được hội bầu làm phó chủ tịch nhiệm kỳ thứ nhất.

549047_386840564752867_294823411_n

Một số thành viên lao động sáng tạo

của công ty Vitec được mời đến dự đại hội

Trở về trang trước