DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Nhân vật tiêu biểu

Tháng Một

20

CHỦ TỊCH HĐQT VITEC ĐẠT GIẢI NHẤT IPSTART 2021

Trong khuôn khổ TECHFEST 2021 sẽ có Lễ Vinh danh Ngôi sao Sáng chế IPSTART và Trao giải Hội thi Giải pháp TMH Sáng chế,Mr Đỗ Đức Thắng Chủ tịch HĐQT Vitec đạt giải Nhất IPSTART thể loại cá nhân với 21 patents trong 5 năm 2016-2021

Trở về trang trước