DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Năng lực

Tháng Chín

19

Xưởng sản xuất C-Deck

Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck

 

Nguyên lý cấu tạo: Cốp pha + thép lớp dưới + bóng + thép lớp trên + các chi tiết liên kết khác

 

Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (1)

 

Bước 1 – Định hình ván khuôn đáy C-deck

Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (2)

 

Bước 2 – Lắp đặt thép lưới dưới

Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (3)

Bước 3 – Lắp đặt con kê bê tông đồng thời là liên kết giữ ván và C-deck

Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (4)

Bước 4 – Lắp đặt bóng vào vị trí thiết kế của C-deck

Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (5)

Bước 5 – Lắp đặt lưới thép trên và ty chống nổi của C-deck

Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (6)

Bước 6 – Hoàn thành tấm C-deck 

– Dưới đây là hình ảnh một vài nhà máy sản xuất C-deck tại Việt Nam:

Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (7)Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (8)Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (9)Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (10)Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (11)Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (13)Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (14)Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (15)Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (16)
Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (17)
Xưởng sản xuất sàn rỗng không đâm Bubble Deck (18)

Trở về trang trước