DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Giải thưởng, sáng chế, chứng nhận

Tháng Chín

18

Bằng độc quyền – Giải pháp hữu ích – Việt Nam

 

resized_bang doc CDeck quyen 11401_pagenumber.001

Trở về trang trước