DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hội thảo, quảng bá, truyền thông

Tháng Mười

14

Ông. Michael Piro- Phó Giám đốc INDOCHINA LAND thăm Xưởng sản xuất C-Deck

Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Ông. Michael Piro- Phó Giám đốc INDOCHINA LAND đã đi thăm quan Công trình 55 Bà Triệu (Công trình có sử dụng Công nghệ sàn C-Deck của Cty TADITS, vượt nhịp 14,5 m không cần dầm). Bên cạnh đó, ông cũng đi thăm quan Xưởng sản xuất cấu kiện C-Deck Vĩnh Tuy để nắm bắt quy trình sản xuất.

Ông. Michael Piro- Phó Giám đốc INDOCHINA LAND thăm Xưởng sản xuất C-Deck

Ảnh: Ông M Piro và Ông. Nguyễn Văn Thu – Quản lý xưởng sản xuất C-Deck Vĩnh Tuy

 

Trở về trang trước