DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hội thảo, quảng bá, truyền thông

Tháng Một

20

Cục Doanh trại – BQP đến làm việc với công ty Vitec

Cục doanh trại đến làm việc cùng TADITSCục doanh trại đến làm việc cùng TADITS (1)Cục doanh trại đến làm việc cùng TADITS (2)Cục doanh trại đến làm việc cùng TADITS (3)Cục doanh trại đến làm việc cùng TADITS (4)Cục doanh trại đến làm việc cùng TADITS (4)

Trở về trang trước