DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Hợp tác trong nước và quốc tế

Tháng Sáu

13

Chủ tịch Đỗ Đức Thắng làm việc với 2 tập đoàn XD lớn tại Dubai

Mr Thắng làm việc với Tập đoàn lớn Middle East Development LLC tại Dubai – Chủ tịch tập đoàn Mr. Tarek Mohammed Binladen tiếp đón

photo 2 photo 3

 

Mr Thắng làm việc với Tập đoàn ARMS tại Dubai – Chủ tịch tập đoàn Mr. Mohammed Sharif Al Baidheai tiếp đón

photo 1 photo 3 (2)

Trở về trang trước