DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Chuyển giao công nghệ

Tháng Mười

5

LỄ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VITEC – DAIS

DaiS một doanh nghiệp thuần Việt song có bộ Gen quý từ Japan. Có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ, sáng chế của Vitec. Dais sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng Nhật Bản với giá hợp lý nhất.

Trở về trang trước