DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Chuyển giao công nghệ

Tháng Bảy

18

Công ty CP Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã chính thức tiếp nhận chuyển giao công nghệ Sàn BUBLEDECK và Nền TOP-BASE

Theo giấy chứng nhận Chuyển giao công nghệ số : 06/Tadits – TBS ngày 15/09/2010, Hai Công ty TADITS và TBS Việt Nam long trọng công nhận Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 trở thành đơn vị nhận chuyển giao công nghệ chính thức về tư vấn thiết kế công trình có sử dụng công nghệ kết cấu sàn BubleDeck, Công nghệ gia cố nền Top-base và hệ móng bè kết hợp cọc cùng làm việc đồng thời trên nền gia cố bằng công nghệ top-base do Công ty cổ phần Kết cấu Không gian Tadits và Công ty Liên doanh TBS Việt Nam sở hữu độc quyền công nghệ và phát triển tại Việt Nam.

Với giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ này, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 đã đủ điều kiện để tổ chức thực hiện các công việc tư vấn thiết kế các công nghệ xây dựng mới(kết cấu sàn BubleDeck, công nghệ gia cố nền Top-base và hệ móng bè kết hợp cọc cùng làm việc đồng thời).

Việc cấp giấy chứng nhận này là cơ sở để các cơ quan quản lý ngành xây dựng xem xét tính hợp pháp về việc sử dụng bản quyền công nghệ đối với các sản phẩm tư vấn thiết kế của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8.

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ Sàn BUBLEDECK và Nền TOP-BASE

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ Sàn BUBLEDECK và Nền TOP-BASE (1)

Nguồn: licogi168.com

 

Trở về trang trước