DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Giải thưởng, sáng chế, chứng nhận

Tháng Sáu

6

Sáng chế 5903 – Kết cấu cốt thép dùng cho sàn bê tông và quy trình sản xuất kết cấu này

Trở về trang trước