DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Giải thưởng, sáng chế, chứng nhận

Tháng Ba

28

Ông Đỗ Đức Thắng được bình chọn trong top 100 gương mặt tri thức tiêu biểu trên mặt trận kinh tế năm 2012

Thư_mơi_100_guong_mat_tri_thuc_tieu_bieu001_pagenumber.001 Thư_mơi_100_guong_mat_tri_thuc_tieu_bieu001_pagenumber.005 Thư_mơi_100_guong_mat_tri_thuc_tieu_bieu001_pagenumber.006 Thư_mơi_100_guong_mat_tri_thuc_tieu_bieu001_pagenumber.007

Trở về trang trước