DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Giải thưởng, sáng chế, chứng nhận

Tháng Chín

29

Giấy chứng nhận tham gia chương trình “Sáng tạo Việt 2012”

Trở về trang trước