DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Tháng Sáu

6

Bằng độc quyền sáng chế neo Cdeck_page1_image1

Trở về trang trước