DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Sàn rỗng không dầm C-Deck (sàn bê tông bóng)

Tháng Sáu

6

Sản phẩm mới C-deck1

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của các công trình như:

  • Điều kiện thi công khó khăn, xe cơ giới khó tiếp cận
  • Quy mô công trình nhỏ
  • Công trình có hình dạng phức tạp
  • Tiến độ thi công gấp ko có thời gian chuẩn bị
  • Chủ đầu tư muốn chủ động mua thép sàn
  • Chủ đầu tư muốn chủ động mua cop-pha sàn
  • Chủ đầu tư muốn tự thi công

C-deck1 là lựa chọn phù hợp nhất

Trở về trang trước