DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Nông nghiệp công nghệ cao

Tháng Một

20

NHÀ MÀNG KẾT CẤU THÉP KHÔNG GIAN NUÔI TÔM TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Với công nghệ và kinh nghiệm vượt trội trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng phục vụ khách hàng Nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi đã tư vấn và xây dựng nhiều nhà màng và ao tôm nổi trong thời gian ngắn và chi phí cạnh tranh. Các công trình đã được thử thách qua thời gian từ 20 năm trở lại đây vẫn hoạt động tốt.

Nhà màng nuôi tôm
Trở về trang trước