DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Nông nghiệp công nghệ cao

Tháng Một

20

AO TÔM NỔI TẠI NGHI SƠN – THANH HÓA

Năm 2020 chúng tôi đã tư vấn cho Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Xuân Thành xây dựng thành công hạ tầng và kết cấu ao nổi bê tông cốt thép có tuổi thọ vượt trội nuôi tôm tại Nghi Sơn – Thanh Hóa với chi phí cạnh tranh và tiến độ vượt trội so với các phương án hiện có trên thị trường.

ao nổi nuôi tôm
Trở về trang trước