DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - GCN: 14/DNKHCN

“Innovation Distinguishes Between a Leader And a Follower”

Steve Jobs

Sàn nhẹ Sbox

Tháng Sáu

11

Sàn nhẹ S-box

GIẢI PHÁP SÀN RỖNG S-BOX Giảm chi phí đầu tư Giảm thời gian thi công Tăng chiều cao thông thủy TỐI ƯU HÓA KẾT CẤU Sàn S-Box có khả năng vượt nhịp đến 24m. Do vậy, công trình S-Box với cùng chiều cao sẽ có số lượng tầng và không gian kiến trúc thông thoáng […]

Xem tiếp